Prezentujemy Listę Hańby Policji.

Znajdziecie tu zdjęcia policyjnych bandziorów, którzy z premedytacją używali niczym nieuzasadnionej przemocy wobec kobiet i młodzieży podczas pokojowych protestów. Dwóch zostało zidentyfikowanych, w ustaleniu kim jest reszta, prosimy o pomoc. Zobaczycie też filmy nagrywane amatorskimi kamerami, na których utrwalono te haniebne wydarzenia. Trzeba dodać, że w ataku na manifestantów brali udział funkcjonariusze BOA. To szczególnie dobrze wyszkoleni mężczyźni, na co dzień zajmujący się działaniami antyterrorystycznymi. Wśród nich jest zawodnik walk mieszanych.

Tym policjantom nie grozi żadna kara. Za swoje czyny dostali 1500zł nagrody. Obecny prokurator generalny chroniąc bojówki grozi, że będzie prowadził postępowania karne w stosunku do każdego, kto ujawni wizerunek bijących pałkarzy. Jesteśmy świadomi swoich praw i obowiązujących przepisów. Zaryzykujemy stwierdzenie, że prawem najwyższym jest dla nas konstytucja tego kraju, a nie psychopatyczne zapędy rządzących. Zwracamy uwagę, że nie publikujemy policjantów w prywatnych sytuacjach, a dokumentujemy ich pracę. Policjant na służbie nie jest osobą prywatną a jego twarz, imię, nazwisko oraz stopień i jednostka są danymi oficjalnymi.

Ustawa o policji

Art.58.
1. Policjant jest obowiązany dochować obowiązków wynikających z roty złożonego ślubowania.
2. Policjant obowiązany jest odmówić wykonania rozkazu lub polecenia przełożonego, a także polecenia prokuratora, organu administracji państwowej lub samorządu terytorialnego, jeśli wykonanie rozkazu lub polecenia łączyłoby się z popełnieniem przestępstwa.
3. O odmowie wykonania rozkazu lub polecenia, o których mowa w ust. 2, policjant powinien zameldować Komendantowi Głównemu Policji z pominięciem drogi służbowej.

Funkcjonariusze rozpoznani

Dariusz Zięba – inspektor, dowódca BOA
(Biuro Operacji Antyterrorystycznych).

Bez oznakowania, w ubraniu cywilnym, z zasłoniętą twarzą bił kobiety
pałką teleskopową podczas protestów Strajku Kobiet.

Piotr Hallmann – podkomisarz policji.
Zawodnik walk mieszanych. Ubrany w cywilne ubrania, bez oznakowania,
w masce na twarzy z wielką pasją bił kobiety podczas pokojowych protestów

Znamy nazwisko kolejnego policyjnego bandziora:

Sylwester Grabowski – funkcjonariusz policji!

Tak oddany służbie i mocno zaangażowany,że w ramach wykonywania obowiązków rzuca ludzi na chodnik z całym impetem!

Policja w akcji🤦‍♂️

Policja w akcji🤦‍♂️

Opublikowany przez Marka Sowę Poseł nę Sejm RP Czwartek, 19 listopada 2020

Funkcjonariusze obywatelsko poszukiwani

Chcemy ustalić personalia trzeciego bandyty z poniższego zdjęcia.
Prawdopodobnie funkcjonariusz BOA. Wspólnie z pozostałymi używał pałki teleskopowej do bicia protestujących kobiet.


Ponoć pieniądze poszerzają horyzonty. Wpłać i przekonaj się 🙂
Nasz redakcyjny numer konta bankowego:

blitz.studio

Kontonummer:  131025327

IBAN:  DE 74 4405 0199 0131 0253 27

BIC:  DORTDE33XXX

Wspieraj media obywatelskie!